Standpunten

Zoeken

Bosscherwaarden

Het project voor zandwinning in de Bosscherwaarden biedt evenveel kansen voor de natuur als risico's voor de omgeving. Hier moeten evenwichtige keuzes gemaakt worden.

Lees verder

Calypso – het pareltje van Wijk bij Duurstede

Calypso is een belangrijke voorziening in Wijk bij Duurstede. Dat moeten we in de lucht houden.

Lees verder

Cultuur = Wijk

Wij hechten heel veel belang aan behoud van cultuur en initiatieven daaromtrent. Ook ondersteunen wij nieuwe intiatieven.

Lees verder

De Geer III – Wonen en kleinschalig ondernemen – omleggen Geerweg

Momenteel is er nog steeds meer vraag dan aanbod van woningen. De Geer III biedt unieke kansen voor woningontwikkeling.

Lees verder

Duurzaam wonen = betaalbaar wonen

Niet alleen door lage huren, maar juist ook door te investeren in duurzaamheid, kan betaalbaarheid van woningen worden gegarandeerd.

Lees verder

Eerlijke lonen in de thuiszorg

Lokaal de zorg betaalbaar houden, betekent niet de lonen van thuiszorgers snoeien.

Lees verder

Energieneutraal in 2030

Snel plannen maken en uitvoeren, om in 2030 klimaatneutraal te zijn, passend in onze omgeving.

Lees verder

Goed onderwijs en zorgeloze opvoeding is een recht voor elk kind

Voor elk kind een is er een juiste plek

Lees verder

Hechte samenleving

In Wijk bij Duurstede is er ruimte voor diversiteit in ideeën, overtuigingen, leefstijl en opvattingen - dat maakt een sterke en hechte samenleving.

Lees verder

In nieuwbouwprojecten ook ruimte voor bijzondere doelgroepen

In nieuwbouwprojecten liggen mooie kansen om ook voor kwetsbare mensen zelfstandige woonruimte te creëren.

Lees verder

Jongerenwerk: ALTIJD DOEN

Jongeren vormen onze toekomst. Gelijktijdig zijn zij kwetsbaar, als zij bijvoorbeeld hangen op straat, of op welke manier dan ook samen de weg naar volwassenheid ontdekken.

Lees verder

Mantelzorg is niet vanzelfsprekend

Mantelzorgers zijn onmisbaar. Vaak gaan zij stilletjes hun gang. Heel vaak ook geven zij veel van zichzelf. Maar dat is niet iets wat we zomaar gewoon moeten vinden.

Lees verder

Markt: voetgangers en fietserzone, auto’s te gast

We willen graag de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer op onze prachtige markt terugdringen. Zo wordt de markt nog aantrekkelijker om te verblijven en bovendien ook veiliger.

Lees verder

Minimaal 40% sociale woningbouw

Nieuwbouwprojecten moeten gemengd zijn. Maar wij willen minimaal 40% sociale woningbouw.

Lees verder

Ondersteuning als je geen inkomen uit werk meer hebt

Als je je baan verliest en daardoor minder of  geen inkomen meer hebt heeft dat veel gevolgen. Allereerst zit je ineens thuis in plaats van mee te doen, daarnaast moet je zien rond te komen en een nieuwe baan te krijgen.

Lees verder

Parkeren

Parkeren is soms een complex thema. Wij willen graag een goed parkeerbeleid. Maar wij scheiden het reguliere parkeren van het evenementenparkeren.

Lees verder

Samen verder komen

Politiek doet ertoe als je andere helpt hun idealen te realiseren, zodat onze samenleving iedere dag een stukje mooier wordt.

Lees verder

Sterk verenigingsleven

Onze gemeente kenmerkt zich met haar omvangrijke en creatieve verenigingsleven. Wij moeten de samenleving daar in haar kracht zetten.

Lees verder

Veilig Wijk bij Duurstede

Preventie gaat voor repressie. Gelijktijdig moeten er voldoende professionals beschikbaar te zijn om te handhaven als het nodig is.

Lees verder

Voorkomen is beter dan genezen

Sport en bewegen zijn bij uitstek mogelijkheden om gezond en fit te blijven.

Lees verder

Windmolens

Voor investeren in windmolens, maar wel op de meest rendabele plaats.

Lees verder

Zeggenschap over gezondheidszorg

De PvdA gaat voor zorg die uitgaat van de zorgvraag en niet van een budgetgedreven zorg.

Lees verder

Zondagsopening

Gewoonten, normen en waarden veranderen. Zondagsopening is zo'n gewoonte die past in het huidige tijdsbeeld. Wij veranderen mee.

Lees verder

Zwembad is een basisvoorziening

In een waterrijke omgeving en een gemeente waar vergrijzing binnen enkele jaren een feit is, is een zwembad onontbeerlijk.

Lees verder