Ondersteuning als je geen inkomen uit werk meer hebt

Als je je baan verliest en daardoor minder of  geen inkomen meer hebt heeft dat veel gevolgen. Allereerst zit je ineens thuis in plaats van mee te doen, daarnaast moet je zien rond te komen en een nieuwe baan te krijgen.

#BESTAANSZEKERHEID

PvdA ziet werk als basis voor onafhankelijkheid en zelfstandigheid, voor sociale contacten en voorkomt daardoor ook eenzaamheid. Een eerlijke verdeling van werk en inkomen is voor ons van groot belang.

Kunnen bouwen op voorzieningen die zorgen voor nieuw werk, inkomen in de periode dat er geen werk is, maar bovenal zorgen voor perspectief zorgt voor bestaanszekerheid. Dat betekent dat wij willen dat mensen zo snel mogelijk geholpen worden om aan een nieuwe baan te komen, maar bovenal mee te kunnen blijven doen en hun eigen inkomen te kunnen verdienen. In de tussenliggende tijd moet er zekerheid zijn van inkomen en moeten mensen geholpen worden in hun ritme te blijven.

Daarom hebben we Loket Wijk als eerste aanspreekpunt voor hulp en moet de Regionale Sociale Dienst alle werkzoekenden, ook statushouders zonder werk, snel in beeld krijgen. Samen moet gezocht worden naar passend werk voor iedereen en daarvoor wordt actief ingezet op structurele arbeidsplaatsen bij gemeente en werkgevers.