Zondagsopening

Gewoonten, normen en waarden veranderen. Zondagsopening is zo'n gewoonte die past in het huidige tijdsbeeld. Wij veranderen mee.

In de afgelopen periode maakte de PvdA in het coalitieakoord afspraken met één van de partijen, voor wie zondagsrust een belangrijk goed is. Wij hebben en houden respect voor hun opvattingen. Gelijktijdig veranderd de samenleving als geheel. De zondagsopening is daar een onderdeel van. Zolang deze opening gepaard gaat rust en respect, zodat zij die gesteld zijn op zondagsrust die ook kunnen behouden, zijn wij van mening dat zondagsopening van winkel past in dit tijdsbeeld.