Contact

De afdeling Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek van de Partij van de Arbeid kent leden en belangstellenden. De leden worden automatisch op de hoogte gehouden van activiteiten. Ben je geïnteresseerd in wat wij organiseren/draag je de PvdA een warm hart toe, dan kunnen we je als belangstellende toevoegen aan onze maillijst. Ons mailadres:

wijkbijduurstedepvda@gmail.com

Hier kun je ook naar mailen om onze afdeling iets te vragen, mede te delen of op te attenderen.

Op onze website staat ook ons programma waar we van 2018-2022 mee gaan werken. Dit programma is interactief. Aan het eind van een thema komt een matrix. Er zijn vier kolommen: ’t probleem, de gewenste situatie en hoe en met wie die gewenste situatie bereikt kan worden. Nadrukkelijk vragen we je inbreng in het formulier dat achter de matrix komt. Achter de knop “Doe mee” maken we de matrixen van wat we bij de inwoner ophalen bij onze straatacties in onze huiskamer, maar ook van wat via de formulieren in onze mailbox binnenkomt.

Voor iedereen die ons financieel wil steunen, zodat we nog meer kunnen organiseren (en niet alleen voor de verkiezingen) hier onze IBAN:

NL25RABO0108392449  t.n.v. PvdA gewest Utrecht /afd. Wijk bij Duurstede

Voorzitter van het bestuur Mieke Wijnker en nummer 2 op de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 21 maart 2018 is bereikbaar per mail en 06:

 mpvdbroeck@gmail.com     en      06-44076850