Goed onderwijs en zorgeloze opvoeding is een recht voor elk kind

Voor elk kind een is er een juiste plek

Uitgaande van de behoeften van de kinderen en ouders willen we dat de juiste ondersteuning gegeven kan worden d.m.v. goed georganiseerd passend onderwijs, bereikbare opvoedingsondersteuning via o.a. deskundige wijkteams en jeugdhulpverlening. We willen blijven inzetten op vroege signalering en streven bij hulpverlening naar : één gezin, één plan één (coördinerend) begeleider.