Over ons

Bestaanszekerheid voor iedereen, dan kom je makkelijker vooruit in het leven.
Bestaanszekerheid voor iedereen! Dat is de essentie van de sociaaldemocratie. Onze reden van bestaan. Hoewel veel Nederlanders gelukkig zijn, de inkomensverschillen in ons land relatief klein zijn, het sociale vangnet goed geregeld is en de gezondheidzorg tot de beste in de wereld hoort, leven er ook inwoners in Wijk bij Duurstede in onzekerheid. Onzekerheid over baan, inkomen, huis, buurt, onderwijs en zorg. Allemaal heel gewone dingen waar we ons zorgen over maken. Omdat we er niet zeker van zijn dat ze zo blijven. De economische crisis van de afgelopen jaren heeft ons geleerd dat zekerheid een fragiel goed is. Dat willen wij niet. Iedereen heeft recht op vaste grond onder zijn voeten. En als we zeggen iedereen dan bedoelen we ook iedereen. Bestaanszekerheid voor iedereen. Dat is ons motto. Het is de basis om vooruit te komen. Het is de kern van de sociaaldemocratie. En de opdracht aan de PvdA anno 2018 en in de jaren die komen gaan.
Daarom hebben we uw zorgen, vragen en problemen in ons programma voor de komende vier jaar gebruikt en de volgende vijf thema’s bevatten ze allemaal. We beschreven uw zorg, maar vaak beschreven we met u ook, met wie en hoe we de door u gewenste situatie konden bereiken. De Partij van de Arbeid in Wijk bij Duurstede wil dat u zeker bent:

• van ondersteuning als u die nodig heeft,
• van een woning die past als een jas
• van een duurzame gemeente
• van een waardevolle en veilige gemeente
• van een gelukkige toekomst

De komende weken hopen we nog meer bij u, de kiezer op te halen en met u ook hier weer een gewenste situatie te formuleren en te kijken hoe en met wie we daar kunnen komen. De komende vier jaar ligt er dan een document wat ons werkplan wordt. We hopen dat het u aanspreekt en dat we versterkt in de raad zullen terugkomen. We zijn trots op onze fractievoorzitter, Tijmen Baas en we hebben hem zoveel mogelijk gesteund; de steunfractie kon hem echt ondersteunen bij voorbesprekingen. Het zou mooi zijn als u er voor zorgt dat de Partij van de Arbeid weer meer stemmen krijgt; wij hebben samen met u in ieder geval onze inzet voor de komende vier jaar beschreven. Iedereen wil vooruit in het leven. Daarom wil de PvdA investeren in bestaanszekerheid voor iedereen.