Bosscherwaarden

Het project voor zandwinning in de Bosscherwaarden biedt evenveel kansen voor de natuur als risico's voor de omgeving. Hier moeten evenwichtige keuzes gemaakt worden.

De PvdA is van mening dat het project voor zandwinning in de Bosscherwaarden enorme kansen voor de natuur biedt. Na afloop van het project, wordt het hele gebied teruggegeven aan de natuur en kunnen flora en fauna hun gang gaan. De toekomstplaatjes die er liggen zijn prachtig. Gezien de impact van het project is maatschappelijke compensatie vereist: het idee is om het gebied tussen haven en Gravenbol aan te pakken en de recreatieplas meer richting de stad te halen.

Mooie toekomstbeelden, waarvan iedereen het water in de mond zal lopen. Evenwel heeft een zandwinningsproject van deze omvang grote impact voor de omgeving. Omwonenden hebben een idillisch plekje om te wonen en vrezen voor de luidruchtige toekomst en grote machines rondom hun huis. Het zal minimaal 8 jaar duren voordat de zandwinning klaar is en omdat er vervuild slib gestort gaat worden, moet ook duidelijk zijn wat de milieueffecten feitelijk zijn.

Wij zijn erg voor de natuurontwikkeling die hier kan plaatsvinden. Maar niet ten koste van alles: wij willen zekerheid voor de omwonenden, dat zij hun prachtige plekje kunnen behouden, dat de overlast tot een minimum wordt beperkt en dat zij ook worden gecompenseerd voor de overlast. Daarnaast willen wij zekerheid dat het project helemaal zal worden afgerond. Wat ons betreft stelt de ondernemer die dit project gaat doen harde garanties en kan hij zijn winst ook pas pakken, als hij alle beloften is nagekomen.