Zeggenschap over gezondheidszorg

De PvdA gaat voor zorg die uitgaat van de zorgvraag en niet van een budgetgedreven zorg.

Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat er zorg is, als die nodig is. Vaak proberen we zorg lokaal te organiseren en zo lang mogelijk thuisblijven daarbij zeker te stellen. Dat kan bijvoorbeeld door mantelzorg. Maar bovenal zorg, die past bij de zorgvraag en niet zorg die wordt geleverd vanuit het beschikbare budget .

Het gesprek aan de keukentafel voorafgaande aan zorg is daarbij cruciaal. Inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat in overleg de juiste zorg gekozen wordt. Zorg dichtbij is daarbij een belangrijk element. We blijven ons inzetten op bereikbare nacht- en weekendvoorziening.