Veilig Wijk bij Duurstede

Preventie gaat voor repressie. Gelijktijdig moeten er voldoende professionals beschikbaar te zijn om te handhaven als het nodig is.

Om preventie te realiseren hebben wij graag de professionals in de buurt. Dat betekent dat BOA en Wijkagenten nauw contact hebben met de omgeving, mensen in de Wijk, jongeren, hulpverleningsnetwerken en de gemeente. Zij treden op als partner, luisteren naar de mensen in de omgeving en dragen bij in het voorkomen van onveilige situatie. Zij maken de omgeving daarvoor ook mede verantwoordelijk. Als mensen ondanks dit partnerschap over de schreef gaan, dan handhaven deze professionals even goed.