15 maart 2015

Ons zwembad…..een jaar verder

Zwembad… ?

Een jaar geleden namen PvdA en SP het voortouw in de discussie rondom het behoud van het zwembad in Wijk bij Duurstede. Bedoeling was mensen bij elkaar te brengen en initiatieven te ontlokken, die mogelijk leiden tot een nieuw of ander zwembad op het moment dat huidige zwembad zijn deuren sluit in 2016…

En waarom?

In het najaar 2013 spraken wij op straat veel mensen, die het behoud van het Wijkse zwembad zeer belangrijk vonden en vinden. Een belangrijke opmerking van velen was: “in een waterrijke omgeving, moet een goede faciliteit beschikbaar zijn om kinderen te leren zwemmen”. Ook de mogelijkheid voor beweging voor een aantal doelgroepen, in relatie tot de mogelijkheden om langer thuis te kunnen blijven wonen spelen een belangrijke rol bij mensen die wij spreken.

In het najaar werden de eerste initiatieven voor een nieuw zwembad inzichtelijk. Het college heeft bovendien partijen uitgenodigd om een plan voor een zwembad in te dienen… hoopvol. De PvdA diende, samen met andere partijen, een verzoek in zo spoedig mogelijk het dossier zwembad weer te agenderen. Het is immers al bijna 2016… dan zitten we zonder bad en dat mag wat de PvdA betreft niet gebeuren. Op 3 maart is het dan eindelijk zover: maar liefst 3 initiatieven zijn er, die zichzelf zullen presenteren… Wij zien er naar uit! Het feit dat er 3 initiatieven zijn, geeft ons het vertrouwen dat Wijk bij Duurstede ook de komende jaren over een zwembad zal beschikken…

Dat betekent uiteraard niet dat de PvdA zomaar ieder initiatief zal steunen. Een belangrijke maatstaf voor ons besluit zal zijn dat het zwembad beschikbaar en toegankelijk is voor een zo breed mogelijke doelgroep (bijvoorbeeld zwemlessen, doelgroepen als ouderen, minder validen, therapeutisch zwemmen etc…).