Windmolens

Voor investeren in windmolens, maar wel op de meest rendabele plaats.

De PvdA is voor het investeren in groene energie. Windmolens maken daarvan onderdeel uit. Wij vinden dat Wijk bij Duurstede zeker naar deze mogelijkheid moet kijken, maar zich gelijktijdig moet afvragen of deze molens voldoende rendement leveren, als ze in onze omgeving zijn geplaatst, in relatie tot de impact die ze hebben op de omgeving.

Wij willen graag onderzoeken hoe wij kunnen mee-investeren in windmolenparken op zee, waar het altijd waait en maximaal rendement gegarandeerd is.