Duurzaam wonen = betaalbaar wonen

Niet alleen door lage huren, maar juist ook door te investeren in duurzaamheid, kan betaalbaarheid van woningen worden gegarandeerd.

Wij willen graag dat woningen steeds duurzamer zijn. Wij werken aan stimuleringsmaatregelen om in de wijk duurzaamheidsinitiatieven te stimuleren. Nieuwe woningen moeten duurzaam zijn, klimaatneutraal om precies te zijn. Met de woningcorporaties maken wij afspraken over de verdere verduurzaming van de sociale woningvoorraad. Want duurzaamheid leidt vaak ook tot betaalbaarheid.