Energieneutraal in 2030

Snel plannen maken en uitvoeren, om in 2030 klimaatneutraal te zijn, passend in onze omgeving.

Wij willen Wijk bij Duurstede zo snel als mogelijk klimaatneutraal maken. Daarvoor willen we onder andere dat (1) dat quick wins benut worden: dat betekent dat bij grote renovaties van woningen en bij nieuwbouw klimaatneutraal de norm is (2) we gaan onderzoeken hoe bestaande wijken stappen kunnen nemen om klimaatneutraler te worden. We willen onder andere de mogelijkheden voor wijk-energie-centrales of wijkwarmte onderzoeken (3) alternatieve energiebronnen staan wij voor, wij willen graag dat de gemeente participeert in rendabele groene projecten, zoals windmolenparken op zee: hier is de meeste wind en daarmee ook maximaal nut van de natuurkrachten (4) we faciliteren het lokale initiatef EWEC in het verder ontwikkelen van alle duurzaame mogelijkheden om Cothen, Langbroek en Wijk van energie te voorzien.