Minimaal 40% sociale woningbouw

Nieuwbouwprojecten moeten gemengd zijn. Maar wij willen minimaal 40% sociale woningbouw.

Met een bouwnorm van minimaal 40% sociale woningbouw in nieuwbouwprojecten, nemen we maatregelen om de wachtlijsten terug te dringen. Daarnaast zorgen wij dat er voldoende betaalbare woningen zijn en dat daarmee ook betaalbare woningen voor starters, doorstromers enz zijn.