Ons programma

Programma in PDF

Zeker van een veilige en waardevolle leefomgeving

Verkeer, groenstroken en parkeren Een veel gehoorde klacht, gaat over de slecht onderhouden groenstroken en dan met name bij de entree van de binnenstad: de Zandweg. Een initiatiefgroep heeft een prachtig plan gemaakt om de Zandweg te vergroenen, veiliger en toegankelijker te maken. Het gevaarlijke kruispunt Steenstraat/Zandweg wordt hierbij meegenomen. Uitvoering van dit plan en

Lees verder

Zeker van een duurzame gemeente

DUURZAAMHEID Bij duurzaamheid denken we vooral  aan energiebesparing  en het uitbannen  van het gebruik van fossiele brandstoffen. Duurzaamheid heeft ook te maken met het bouwen van woningen  voor meerdere generaties, het inrichten van de stad, het afvalbeleid, verkeersstromen en veilig wonen in wijk de buurt.   In Wijk bij Duurstede wórdt gelukkig nog gebouwd. Het

Lees verder

Zeker van ondersteuning als ik dat nodig heb

Iedereen heeft behoefte aan werk en inkomen, onderwijs voor kinderen, goede zorg voor de gezondheid en een goed dak boven het hoofd. Niemand kan vooraf voorspellen wanneer dit allemaal nog op eigen kracht gaat, of dat er bij de realisering ondersteuning of speciale zorg nodig is. Werk vormt de basis voor onafhankelijkheid en zelfstandigheid, voor

Lees verder

Zeker van een gelukkige toekomst in Wijk bij Duurstede

Eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie, recht op zeggenschap en ondersteuning als het nodig is – het is de rode draad van de sociaaldemocratie in haar streven naar een rechtvaardige wereld. De Partij van de Arbeid Wijk bij Duurstede koestert een samenleving waarin iedereen ongeacht afkomst zichzelf kan

Lees verder

Zeker van een woning die past als een jas

Wonen is veel meer dan een dak boven je hoofd. Het betekent een vertrouwde en veilige thuisbasis. Wonen doe je niet alleen, maar met anderen, in een buurt of wijk, dorp of stad. We willen meer woningen, betaalbare woningen en meer zeggenschap voor bewoners. Wachtlijsten voor een sociale huurwoning moeten korter. Dat kan door voldoende

Lees verder