Zeker van ondersteuning als ik dat nodig heb

Iedereen heeft behoefte aan werk en inkomen, onderwijs voor kinderen, goede zorg voor de gezondheid en een goed dak boven het hoofd. Niemand kan vooraf voorspellen wanneer dit allemaal nog op eigen kracht gaat, of dat er bij de realisering ondersteuning of speciale zorg nodig is.

Werk vormt de basis voor onafhankelijkheid en zelfstandigheid, voor sociale contacten en voorkomt eenzaamheid. Bovendien behoudt men perspectief voor de toekomst. Eerlijke verdeling van werk en inkomen is voor de PvdA van groot belang.

Mocht het verkrijgen van werk en inkomen in gevaar zijn of het inkomen niet toereikend is, dan zijn er mogelijkheden via de sociale voorzieningen zoals bijstand, schuldhulpverlening, minimabeleid; en die willen wij goed op peil houden en uitbreiden waar mogelijk. Dit om er naar toe te werken, dat de gewenste situatie zo gauw mogelijk (weer) bereikt wordt.

 onderwijs en zorgeloos opgroeien is een recht voor elk kind. Voor elk kind is er een juiste plek.

Uitgaande van de leer- en opvoedingsbehoeften van kinderen en ouders, zorgen wij dat de nodige ondersteuning gegeven kan worden, d.m.v. goed georganiseerd passend onderwijs en bereikbare opvoedingsondersteuning via o.a. de Wijkteams en jeugdhulpverlening.

De zeggenschap over de gezondheidszorg gaat naar de cliënt. Niet het beschikbare budget, maar de benodigde zorg is doorslaggevend. Loket Wijk blijft optimaal ondersteunen en zorgt door middel van de keukentafelgesprekken voor de nodige ondersteuning. Mantelzorgers zijn een belangrijke steunpilaar in de zorg en hun (hulp)vraag nemen we dan ook zeer serieus. Huisartsenzorg en apotheekvoorziening zijn 24 uur beschikbaar en zo dichtbij mogelijk georganiseerd.

We blijven inzetten op een bereikbare nacht- en weekendvoorziening.

We zullen bij aanbestedingen in de zorg een aantal afwegingen blijven maken: te veel marktwerking, maakt zorg duurder. Kwaliteit van de zorg en eerlijk loon voor zorgmedewerkers, zijn de basis voor de aanbestedingen.

Sport, als maatregel om te voorkomen, is voor zowel de gezondheid als voor de betaalbaarheid, beter dan genezen. Preventie is daarom het uitgangspunt. Sport en bewegen, zijn bij uitstek mogelijkheden en voorbeelden van preventie.

Vanuit deze gedachte ondersteunen we het creëren van nieuwe sportfaciliteiten als daaraan behoefte is. Het zwembad blijft voor ons een belangrijk streven. Het lukte ons de afgelopen periode niet dit te realiseren, maar het blijft hoe dan ook hoog op onze agenda staan. Wij zijn bereid hiervoor budget vrij te maken.

Naast behoud van gezondheid, helpt sport ook om participatie, sociale samenhang en integratie te bevorderen. Kinderen en jongeren leren er sociale vaardigheden, discipline en sportief gedrag.

Het is belangrijk dat sport voor iedereen toegankelijk is, ongeacht financiële en lichamelijke beperkingen. Wij  vinden dat in het minimabeleid, ook tenminste, het faciliteren van zwemdiploma A thuis hoort.

We zien erop toe dat de parken met de wandelpaden op orde blijven en de fietspaden in de omgeving onderhouden en mogelijk uitgebreid worden. Zo geven we ook ruimte aan individuele sporters.

In de afgelopen periode is de eerste aanzet voor een integraal beleid voor sport, gezond gewicht en gezonde voeding ingezet. Dit is belangrijk en dat beleid zetten wij voort. Hierbij zetten wij ook graag in op meer voorlichting.

Het liefst zouden wij zien dat minimabeleid niet meer noodzakelijk is. Helaas, is het voor teveel gezinnen, nog steeds de dagelijkse werkelijkheid. Wijk bij Duurstede kende de afgelopen jaren al een redelijk pakket aan minimabeleid. Dankzij het landelijke PvdA initiatief is het nu mogelijk om een ondersteuningsfonds voor kinderen uit gezinnen met een smalle beurs op te zetten en kunnen we hen mee laten doen aan sport en cultuur. Dat initiatief zetten we voort en werken we waar nodig nog verder uit. Dit beleid moet ook zorgen dat de vraagverlegenheid voor het gebruik van het minimabeleid verder wordt teruggedrongen: kinderen moeten ook echt gebruik kunnen maken van de voorliggende voorzieningen, het is geen schande een aanvraag daarvoor te doen als het nodig is.

 

Ik wil wat delen voor het programma

Op deze pagina kunt u uw suggesties en inbreng voor ons programma achterlaten...
  • Geef hier een korte beschrijving van uw suggestie: waar maakt u zich zorgen om, wat wilt u ons meegeven, wat kunt/wilt u bijdragen?
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.