Zeker van een veilige en waardevolle leefomgeving

Verkeer, groenstroken en parkeren
Een veel gehoorde klacht, gaat over de slecht onderhouden groenstroken en dan met name bij de entree van de binnenstad: de Zandweg. Een initiatiefgroep heeft een prachtig plan gemaakt om de Zandweg te vergroenen, veiliger en toegankelijker te maken. Het gevaarlijke kruispunt Steenstraat/Zandweg wordt hierbij meegenomen. Uitvoering van dit plan en het tegelijkertijd autovrij maken van de Markt zal bijdragen aan een verkeersluwe en meer veilige binnenstad. Daarnaast is het van groot belang dat de openbare ruimte van Wijk bij Duurstede bereikbaar blijft voor minder-validen. Dat geldt ook voor Cothen, waar de herinrichting van de Dorpsstraat een veiliger verkeersbeeld geeft. In de binnenstad is geen ruimte voor meer parkeerplaatsen en dat is ook niet nodig, omdat bij gehouden tellingen gebleken is, dat voor het dagelijks parkeren voldoende plek beschikbaar is. We moet voor het evenementen-parkeren de komende jaren het experiment om op het Evenemententerrein en langs de Boterslootweg te parkeren goed monitoren om te kijken of dit goede oplossingen zijn.

Wij maken ons hard voor een fietsverbinding naar de Gravenbol (niet door de uiterwaarden, natuurgebied, maar langs de dijk) omdat juist nu door de herziening van de Rijndijk deze lang gekoesterde wens in vervulling kan gaan. Daarnaast ondersteunen wij het initiatief om de verbinding tussen het fiets/voetpad langs het Amsterdam-Rijnkanaal en de Veerweg aan te leggen en daarmee de veiligheid van voetganger en fietser te verbeteren.

Aandacht voor natuur
Wij koesteren de natuur in onze omgeving; in de uiterwaarden komt geleidelijk steeds meer ruimte voor de natuur in het kader van Ruimte voor Water en als resultaat van zandwinningsprojecten. Dergelijke initiatieven ondersteunen wij, maar wij willen wel dat overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt wordt, zoals bijvoorbeeld bij eventuele zandwinning in de Bosscherwaarden. Hier liggen mooie kansen voor natuurontwikkeling.

Aandacht voor cultuur
Wijk bij Duurstede is een historisch belangrijke plaats, ingebed in een prachtige omgeving : een rijk verleden, een monumentale binnenstad, uniek gelegen aan rivier, tegen de Utrechtse Heuvelrug.
Onze stad heeft ook een rijke cultuur met vele galerieën, een mooi (vernieuwd) museum, een eigen theater en vele evenementen.

Toerisme
Wijk bij Duurstede is het bezoeken meer dan waard en we willen daar ook de ruimte voor bieden. Maar, we zetten in op kleinschaligheid.

Veilige gemeente
De politie en gemeente moeten voldoende mensen beschikbaar hebben voor handhaving. Uitgangspunt is preventie in plaats van repressie. Wijkagenten en BOA’s kennen de wijken en gaan zoveel als mogelijk de gesprekken aan. Inwoners zijn ook zelf ogen en oren in hun directe omgeving. Waar nodig is, komt er een gesprek tussen de omgeving en wijkagenten/boa’s als er zorgen zijn omtrent de veiligheid. Het is veilig wonen in Wijk bij Duurstede.

Uitgangspunt is een veilige buurt en wijk.

Dienstverlening
Vertrouwen is het uitgangspunt van de gemeentelijke dienstverlening aan haar inwoners. Papierwerk en dubbele controles op subsidies of tegemoetkomingen worden tegengegaan. Door de juiste, tijdige inspraak van de bevolking komt de gemeente tot betere besluitvorming.
De PvdA wil dat de gemeente haar burgers betrekt bij zaken die hen aangaan. De gemeente biedt haar diensten aan via internet.
Voor wie dat niet haalbaar blijkt, moet ook de mogelijkheid blijven om op papier of per telefoon contact te hebben. Hulpbehoevenden moeten desgewenst ook thuis bezocht kunnen worden.

 

 

Ik wil wat delen voor het programma

Op deze pagina kunt u uw suggesties en inbreng voor ons programma achterlaten...
  • Geef hier een korte beschrijving van uw suggestie: waar maakt u zich zorgen om, wat wilt u ons meegeven, wat kunt/wilt u bijdragen?
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.