10 juli 2017

Inspiratie, luisteren en verbinden, dé ingrediënten van de derde rode wandeling

Derde Rode wandeling levert inspiratie! Luisteren en verbinden

Een groot aantal leden van de Partij van de Arbeid heeft op zaterdagmorgen 1 juli 2017 de derde Rode Wandeling gehouden, een initiatief van Joke Kok. Het weer was druilerig, maar de temperatuur prima om te wandelen.

Het was goed om de afdelingen Nieuwegein, IJsselstein en Lopik op bezoek te hebben; werkt verfrissend en verbredend! Al wandelend door frisgroene delen van Wijk, het Kasteelpark en de binnenstad gaf wandelcoach Frans Hoving ons steeds opdrachten mee die in tweetallen tot verheldering leidden. De mooie natuur van Wijk werd als inspiratie gebruikt.

De eerste opdracht was: zoek een voorwerp in de natuur wat iets zegt over de huidige PvdA.

Het merendeel van de aanwezig zag de huidige PvdA als een boom, welke al vele jaren aanwezig is. Meestal is het weer goed en groeit te boom welig, maar soms kan het door slecht weer weinig vruchten geven.

Opdracht 2 was: heeft de PvdA in onze regio bestaansrecht, bestaanszekerheid?

Samen kwamen we er in de gesprekken en opdrachten achter, dat de PvdA zeker bestaansrecht heeft. Ook in onze gemeenten; zeker zolang er nog zoveel onzekerheid is in de samenleving over werk en inkomen, milieu, zorg en verzorgingsstaat, wonen en samen leven.

De volgende opdracht was: Waar moet de PvdA voor gaan. Wat zou het item moeten zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen. De wandelaars vonden allen dat “luisteren en verbinden” een belangrijke taak is van de partij in een maatschappij die steeds verder versplintert. Waar de brede volkspartij vroeger groepen verbond en in zich verenigde, lijkt nu iedere groep z’n heil bij een eigen belangenpartij te zoeken. “Na het verlies je mouwen opstropen en je herstel vormgeven!”, was een uitspraak waar we ook mee verder kunnen. Om nu al een item te benoemen voor de verkiezingen vond men moeilijk.

In de binnenstad kregen we van Frans opdracht om aan willekeurige voorbijgangers te vragen of zij vonden dat de Partij van de Arbeid bestaansrecht heeft en versterkt terug moest komen. Met daarbij de vervolgvraag: “Wat vindt u dat de PvdA als eerste moet doen?”.

Enkele voorbijgangers gaven aan dat men heel tevreden was met de opstelling van Lodewijk Asscher landelijk. Er werd beter gehandeld naar de principes van de partij en geluisterd naar wat de PvdA-kiezer bezig houdt. Ook werd duidelijk, dat er zeker visieverschil is met de VVD en dat er soms stevig geknokt is voor de punten die voor de PvdA belangrijk zijn.

Op de vraag wat vindt u dat de PvdA als eerste moet doen, kwam er veel respons van de voorbijgangers:

  1. Betere groenvoorziening
  2. Waar blijft het zwembad
  3. Maak de binnenstad in het weekend auto vrij
  4. Waarom moeten wij nog een keer 21% belasting betalen over tweedehands kleding?
  5. Maak parkeerplaatsen waar campers kunnen overnachten
  6. Ga geen drankvergunningen geven aan bewoners in de Oeverstraat. Dan komt er niemand meer in de binnenstad
  7. Komen er echt elektrische paaltjes aan het begin van de Peperstraat? Hoe moet ik dan bevoorraad worden?
  8. Voor ons genoeg punten om op te nemen in ons verkiezingsprogramma.

De vier aanwezige afdelingen zijn van plan te onderzoeken hoe ze met elkaar kunnen samenwerken en ondersteunen in activiteiten die ertoe leiden dat burgers kunnen meepraten en inbreng kunnen hebben over de manieren waarop belangrijke maatschappelijke vraagstukken kunnen worden aangepakt. Luisteren en verbinden.

De rode wandeling is, zoals eerder al gemeld, ter nagedachtenis van ons gewaardeerd lid Joke Kok ingesteld en zal ieder jaar plaatsvinden. Toch hebben wij deze dag ook nog even stilgestaan bij andere leden van de Partij die ons helaas ontvallen zijn. Niet meer aanwezig, maar zeker niet vergeten.

U zult nog vaker meemaken dat de deze afdelingen samen het gesprek met de kiezer aangaan. Zonder lid te worden van de Partij van de Arbeid kan iedereen zich aansluiten om mee te denken en mee te doen om vooruitgang voor iedereen na te streven.

Zoek ons op: ook in Houten en Bunnik, de twee afdelingen die nu niet van de partij waren. Doe dit via onze websites of via facebook.

Graag nodigen wij ook u uit voor de vierde rode wandeling.