Wat willen wij graag een zwembad in Wijk bij Duurstede!

14 maart 2018

Ha Tijmen,

Op zo’n natte zondagochtend heerlijk de tijd om wat achterstallig leeswerk te doen. Met interesse las ik de verkiezingsbijlage van het Groentje. Interessant om te lezen wat politieke partijen de komende jaren zouden willen en ook niet willen. Zo zie ik tot mijn verbazing dat de SP waarmee wij de afgelopen jaren optrokken om een zwembad te realiseren het nu niet meer wil. Dat is toch heel jammer voor de Wijkse bevolking: in de enquête die de gemeente gehouden heeft was toch een van de opvallende punten dat steeds weer het zwembad genoemd werd op de vraag welke wensen inwoners -nog- hebben. Op straat komen wij ook steeds weer deze wens tegen. En als je dan bedenkt dat onze gemeente in vergelijking met andere gemeenten relatief weinig geld besteedt aan sportvoorzieningen is de financiering al bijna rond als je een zelfde bedrag per inwoner zou besteden als er in die gemeenten gegeven wordt. Een zwembad is immers een belangrijke basisvoorziening en biedt naast zwemmogelijkheden voor jongeren, mensen met een handicap, wedstrijdzwemmers vooral voor de grote groep ouderen een goede mogelijkheid om tot op hoge leeftijd te blijven sporten. Bedenk daarnaast dat een zwembad, anders dan  de meeste andere voorzieningen, heel efficiënt gebruikt wordt: is immers van de vroege ochtend tot de late avond geopend en er hoeven geen onnodige vervuilende autoritten meer gemaakt te worden naar al die andere baden. Dat zwembad moet er komen en ik hoop dat de kiezers dat bij de invulling van hun stembiljet mee laten wegen…

Maar nog even terugkomend op jouw bijdrage in het Groentje een vraag: je zegt dat het zwembad niet moet draaien op vrijwilligers. Ik ben zo benieuwd wat je daar mee bedoelt. Immers ( dat weet ik van het zwembad in Culemborg) vrijwilligers helpen om de kosten omlaag te brengen, maar nog belangrijker: met hen wordt de betrokkenheid bij het zwembad aanzienlijk vergroot: iedereen die graag een bijdrage wil leveren moet daartoe de gelegenheid krijgen en zij zijn onder andere de ambassadeurs naar de bevolking toe… Hoe heb je die opmerking bedoeld? Ik hoor het graag.

Inmiddels schijnt de zon… gauw naar buiten en ik hoop dat ook voor het zwembad de zon gaat schijnen.

Groet,

Lodewijk Bergsma

 

Hoi Lodewijk,

Het is inderdaad heel erg nodig dat Wijk bij Duurstede gewoon een eigen zwembad heeft. Vandaag was ik weer bij een bewoonster van het E&E, die mij nog eens op het hart drukte dat het zwembad echt een gemis is. Zij en vele andere bewoners met haar gingen altijd gezamenlijk zwemmen. Het was niet alleen een mooie gelegenheid om te bewegen (en feitelijk ook nog de enige mogelijkheid), maar bovendien was ook de sociale component erg van belang. De betreffende dame gaf aan dat zij ook wel weet dat zij met een busje naar de omliggende gemeenten kan. Maar zij geeft ook terecht aan dat dit wel een heel behoorlijke belasting is en dat dan zwemmen al bijna geen optie meer is.

Ik vind dus dat we hier als PvdA voor moeten blijven strijden. Met de samenleving moeten we verder kijken hoe we het financieel rond krijgen. Ik denk dat daar eerst een gesprek aan vooraf moet gaan: wat hebben we er voor over om dit bad te realiseren. En met we bedoel ik dan de Wijkse samenleving. Er zijn allerlei mogelijkheden voor financiering: crowdfunding, investeringen van marktpartijen, volledige subsidie van de gemeente (heeft dan waarschijnlijk invloed op de OZB). Wellicht dat ook zelfwerkzaamheid één van de opofferingen kan zijn. Het plan van Wijkzwemt is en blijft daarbij mijn droomplan. Een bad voor en door de samenleving.

Dat brengt me ook bij jouw vraag over de inzet van vrijwilligers. Ik heb inderdaad aangegeven dat ik vind dat de gemeente gewoon moet zorgen voor een zwembad. Om kort te gaan: ik heb al best een idee wat ik er als burger en politicus voor over heb om een EigenWaiks zwembad neer te kunnen zetten. Daarbij moet inzet van vrijwilligers niet voorwaardelijk zijn om een zwembad te krijgen. Dat heb ik ook niet zonder reden gezegd. Wijk bij Duurstede verdient een bad. Ik vind daarom ook dat de vraag of we een bad krijgen, niet mag afhangen van de vraag of er vrijwilligers op staan om dat bad te runnen. Wijk draait namelijk al heel behoorlijk op vrijwilligers en ik vind niet dat we voor alle voorzieningen dan maar weer vrijwilligheid als voorwaarde moeten stellen.

Natuurlijk weet ik dat Wijk bij Duurstede tot veel in staat is en dat vrijwilligers in korte tijd veel voor elkaar krijgen. Het zou fantastisch zijn als daarmee een zwembad tot een succes gemaakt kan worden, maar nogmaals: ik ga er maar niet zo van uit dat dit een taak voor vrijwilligers moet zijn. Ik vind dit een basisvoorziening, dat moeten we regelen… en als dan blijkt dat we met vrijwilligers het nog mooier kunnen maken, dan moeten we dat zeker overwegen.

Groet,

Tijmen Baas