5 Standpunten door de eerste 5 kandidaten

Door Webmaster (Frits Bruens) op 1 januari 2018

Zeker zijn van prettig met elkaar samen leven. Dat is waar ik voor sta. Een mooie samenleving die mooie ideeën maakt. Die gebruik maakt van elkaars verschillen. Die verschillen verbindt tot de mooiste plannen en die Wijk iedere dag weer een beetje mooier maakt.

Waar het niet uit maakt naar welke school je gaat. Waar je zeker bent van een prettige sfeer, een fijne school, waar je weet dat je er mag zijn, en waar jouw ideeën tellen. Dat je altijd mee kunt doen. Of je nu wel of geen werk hebt, of het leven je net iets moeilijker af gaat of juist niet, of je uit Nederland komt, of veel hebt meegemaakt in je geboorteland.

Ik sta voor een gemeente waarin mijn 5 kinderen veilig kunnen opgroeien, waar hen niet de maat genomen wordt voor wie ze zijn, voor wat ze kunnen, voor waar ze in geloven. Verbinding, dat is wat mijn vrouw en ik ook dagelijks in ons gezin proberen te brengen en te houden. Wij brengen onze kinderen waarden aan: te geloven in zichzelf, in elkaar, te vertrouwen in de samenleving en te genieten van al dat moois wat Wijk bij Duurstede ons te bieden heeft.

Daarom ga ik, Tijmen Baas, ervoor om steeds met elkaar in gesprek te blijven, goed te luisteren en prettig met elkaar samen te leven in Wijk bij Duurstede.

Sinds 1971 ben ik woonachtig in Wijk bij Duurstede en ben ook zeker van plan hier niet meer weg te gaan. Mijn drie kinderen zijn hier opgegroeid en hoewel zij niet meer in onze mooie stad wonen, komen zij er graag terug vanwege de mooie ligging en veel herinneringen. Mijn partner en ik genieten  van de kleinschaligheid, vriendschappen opgedaan in de loop van de tijd, activiteiten met/ voor en door de vele organisaties en inwoners.

Vanaf 1985 tot 2010 ben ik in Wijk bij Duurstede werkzaam geweest in het onderwijs en heb jonge kinderen begeleid in het ontwikkelen van hun talenten en al werkend te leren omgaan met alle verschillen die er tussen kinderen bestaan. Ruimte gevend en steun waar het nodig is.

Ook in Wijk bij Duurstede streven we met de PvdA  naar dezelfde doelen en  dat doen we op een doordachte en weloverwogen manier. Bestuur, fractie en leden werken samen om het hoogst mogelijke te bereiken voor alle inwoners van de drie kernen.

We blijven steeds op zoek naar inwoners die een deel van hun tijd willen inzetten voor de realisatie van een waardig wonen en leven in onze stad door zich aan te sluiten bij onze partij, door de PvdA geïnteresseerd te volgen, door lid te worden van de afdeling, deel uit te maken van bestuur of het versterken van de fractie in de gemeenteraad.

Nu in 2017 wordt het tijd voor een interessante switch van taken:

van bestuur van de afdeling naar de werkzaamheden van een fractie!

Na zo’n lange tijd heel veel ontwikkelingen in Wijk bij Duurstede te hebben gevolgd, acht ik mijzelf in staat om mee te doen aan het bepalen van beleid voor onze gemeente en hopelijk namens veel inwoners. Mijn leidraad bij de uitvoering van deze taak zal waardengedreven politiek zijn, zoals beschreven in de resolutie “VAN WAARDE”, sociaal democratie voor de 21e eeuw  en “ DE BAKENS VERZETTEN & DE ECONOMIE TERUG NAAR DE MENSEN” (website http://www.pvda.nl )

Onze gemeente staat er in zijn geheel redelijk goed voor. Er blijven echter zaken die we goed in de gaten moeten houden en bijsturen, zodat ook werkelijk iedereen kan meedoen en zich kan verzekeren van:

–        de nodige ondersteuning als dat nodig is,

–        een passend, betaalbaar en duurzame woning,

–        behoud van de waardevolle erfenis uit de geschiedenis en een duurzame groene omgeving

–        een veilige gemeente en betrouwbare omgang vanuit het gemeentehuis

–        een eerlijke toekomst in Wijk bij Duurstede voor iedereen

 

Ik heb mij beschikbaar heb verklaard voor een plek in de gemeenteraad en hoop op 21 maart voor een gunstige uitslag.

Daar gaan we voor op 21 maart

 

Vanaf 1985 woon ik samen met mijn vrouw en onze drie dochters in Wijk bij Duurstede. Ik ben geboren en getogen in Makkum (Friesland) en kom uit een gezin waarin maatschappelijke betrokkenheid -politiek en in het verenigingsleven- een belangrijke plek had. Na mijn studie heb ik zeven jaar in Amsterdam gewerkt in de Indische Buurt. Daar heb ik geleerd hoe belangrijk het is om vooral te luisteren naar mensen om zo duidelijk te krijgen wat er nodig is. In het onderwijs betekent dat: het samen met kinderen ontdekken wat hen bezig houdt en dat als uitgangspunt nemen voor de inrichting van hun onderwijs. Als landelijk secretaris van het Samenwerkingsverband van Onderwijsvernieuwingsbewegingen heb ik daar op bestuurlijk niveau mee vorm aan gegeven.
Werken aan de vaardigheden die je nodig hebt om in de klas, op school en in de maatschappij als een verantwoordelijk mens met zorg voor je werk, gezin en omgeving te functioneren vind ik belangrijk. Dat is wat mij ook in de politiek trekt: ik voel me verbonden met onze omgeving en wil graag samen met anderen er aan werken dat ieder daar een goede plek heeft en volwaardig mee kan doen.

Als steunlid van onze PvdA-fractie in de gemeenteraad heb ik me vooral bezig gehouden met wonen, werkgelegenheid, mobiliteit en voorzieningen. Aandacht voor starters, mensen met een smalle beurs, nieuwkomers maar ook voor de groeiende groep ouderen maakt dat wij pleiten voor een forse uitbreiding van nieuw te bouwen woningen de komende jaren: alleen zo kunnen de lange wachtlijsten ingekort worden. Hoewel wij in al onze drie kernen goede sportvoorzieningen hebben ontbreekt het in onze waterrijke gemeente aan een zwembad. Met de ook in onze gemeente toenemende vergrijzing is een zwembad een basisvoorziening waar je tot op hoge leeftijd kunt werken aan je conditie en gezondheid, waar kinderen goed kunnen leren zwemmen, gehandicapten een plek krijgen en de wedstrijdzwemmers weer kunnen sporten.

Waarom PvdA?
Voor mij is de PvdA de partij die het meest de ruimte geeft om zich te kunnen ontplooien, met oog voor mensen, jongeren en ouderen, die een steun in de rug kunnen gebruiken bij het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt, het krijgen van woningen, toegang tot de gezondheidszorg. Én een partij die dat ook actief waar wil maken door bestuursverantwoordelijkheid te nemen.
Samen met de andere leden van de PvdA wil ik ervoor gaan dat in onze gemeente, samenhang en solidariteit voorop staan en er voorzieningen zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten sociaal, cultureel en sportief zoals in de dorpshuizen, bij verenigingen en sportvoorzieningen. Een zwembad in Wijk hoort daar ook bij!

Nr. 4 op de lijst

Eke Oosterom-Roos. Geb. 28-08-1946.  Ik woon  al vanaf 1974 in Cothen.  Ik heb het dorp zien groeien en  zien samen gaan met Wijk bij Duurstede en Langbroek.

Komend uit Badhoevedorp, onder de rook van  Amsterdam en Schiphol en aan de rand van de Haarlemmermeer,  wist ik niet van het bestaan van Cothen.

Wat een prachtige omgeving:  rivieren,  weteringen,  heuvelrug en bos,  boomgaarden en bovendien nog de oude binnenstad van Wijk, en de kastelen en buitens, op fietsafstand.

Ook  de saamhorigheid,  het rijke verenigingsleven, de  initiatief-rijkheid,  de  rust en ruimte,  dat ervaren  we nog dagelijks .  Onze kinderen zijn opgegroeid in een fijne omgeving.

Toen we (Koos en ik) vanuit Utrecht naar een huis in de omgeving zochten, zijn we toevallig in Cothen terecht gekomen.  En daar hebben we nog steeds geen spijt van.  Eerst nog werkzaam in Utrecht in het Onderwijs/vormingswerk voor Werkende Jongeren, ben ik later gaan mee werken in  onze bloemen-speciaalzaak in Cothen. Daarnaast  heb ik cursussen Engels en Nederlands gegeven o.a. in de Volwasseneneducatie.   Nu genieten we van ons pensioen en heb ik tijd voor (meer) vrijwilligerswerk. Tot april j.l. was ik penningmeester van Tennisclub  De Kamp.

Begrijpelijk dus dat ik mij opnieuw wil inzetten voor

  • een prachtig Wijk bij Duurstede, en in het speciaal voor de kernen  Cothen en Langbroek.   Niet krampachtig vasthouden aan het bestaande, maar het waardevolle beschermen en gebruik maken van nieuwe ontwikkelingen.
  • Een rijk verenigingsleven, grote keuze aan sportverenigingen, een uitgebreid scala  Vrijwilligerswerk .
  • Uitgaan van de eigen kracht van inwoners, en als die (tijdelijk of blijvend)  niet sterk genoeg is, ondersteuning

De afgelopen raadsperiode heb ik als steunfractielid  van de PVDA meegewerkt, en dat doe ik graag nog een periode.  Bij de PVDA voel ik mij het meeste thuis, in voor en tegenwind!

Ik ben Gerard den Daas. Ik ben er trots op, dat ik vijfde ben op de lijst van de PvdA. Ik ben woonachtig en werkzaam in Wijk bij Duurstede. Voor mijn werk ga ik dagelijks de hele gemeente door. Dan geniet ik van de prachtige kernen Langbroek, Cothen en Wijk bij Duurstede. Dagelijks spreek ik daarom ook veel mensen uit onze gemeente. Hun grieven en zorgen deel ik binnen de PvdA en zoveel als mogelijk pakken wij deze ook op, om te kijken waar het beter en anders kan.

Wijk bij Duurstede moet wat mij betreft duurzamer en klimaatneutraal, zowel voor werken en wonen. Dat begint bij de gemeente. Ik ben trots op het feit dat recent is besloten om het oude stadhuis, waar mijn geliefde museum gehuisvest wordt, wordt verbouwd tot een energieneutraal pand.

Dat is pas het begin. Als we willen verduurzamen moeten we nog heel veel doen. Zonnepanelen op alle daken (en zeker op de grote daken van openbare gebouwen), kijken naar gemeenschappelijke energie uit bijvoorbeeld biomassa. We moeten ook kijken naar windmolens… en goed nadenken op welke plek we daar het meeste rendement uit kunnen halen, bijvoorbeeld op zee. Wijk bij Duurstede kan in dergelijke windmolenparken mee-investeren. Duurzaam betekent ook aantrekkelijk. Het zou mij een lief ding waard zijn, als er meer afval onder de grond werd ingezameld in de gemeente en daar ga ik dan ook voor.

 

 

Webmaster (Frits Bruens)

Webmaster (Frits Bruens)

Namens de partij van de Arbeid afdeling Wijk bij Duurstede verzorg ik de website en de nieuwsbrief voor de leden. Ik ben 41 jaar werkzaam geweest in het onderwijs (manager ROC).        

Meer over Webmaster (Frits Bruens)

Blijf op de hoogte

Ontvang ontwikkelingen en nieuwe update via e-mail

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.