steunfractielid

Lodewijk Bergsma

Lodewijk Bergsma

Over Lodewijk Bergsma

Vanaf 1985 woon ik samen met mijn vrouw en onze drie dochters in Wijk bij Duurstede. Ik ben geboren en getogen in Makkum (Friesland) en kom uit een gezin waarin maatschappelijke betrokkenheid -politiek en in het verenigingsleven- een belangrijke plek had. Na mijn studie heb ik zeven jaar in Amsterdam gewerkt in de Indische Buurt. Daar heb ik geleerd hoe belangrijk het is om vooral te luisteren naar mensen om zo duidelijk te krijgen wat er nodig is. In het onderwijs betekent dat: het samen met kinderen ontdekken wat hen bezig houdt en dat als uitgangspunt nemen voor de inrichting van hun onderwijs. Als landelijk secretaris van het Samenwerkingsverband van Onderwijsvernieuwingsbewegingen heb ik daar op bestuurlijk niveau mee vorm aan gegeven.
Werken aan de vaardigheden die je nodig hebt om in de klas, op school en in de maatschappij als een verantwoordelijk mens met zorg voor je werk, gezin en omgeving te functioneren vind ik belangrijk. Dat is wat mij ook in de politiek trekt: ik voel me verbonden met onze omgeving en wil graag samen met anderen er aan werken dat ieder daar een goede plek heeft en volwaardig mee kan doen.

Als steunlid van onze PvdA-fractie in de gemeenteraad heb ik me vooral bezig gehouden met wonen, werkgelegenheid, mobiliteit en voorzieningen. Aandacht voor starters, mensen met een smalle beurs, nieuwkomers maar ook voor de groeiende groep ouderen maakt dat wij pleiten voor een forse uitbreiding van nieuw te bouwen woningen de komende jaren: alleen zo kunnen de lange wachtlijsten ingekort worden. Hoewel wij in al onze drie kernen goede sportvoorzieningen hebben ontbreekt het in onze waterrijke gemeente aan een zwembad. Met de ook in onze gemeente toenemende vergrijzing is een zwembad een basisvoorziening waar je tot op hoge leeftijd kunt werken aan je conditie en gezondheid, waar kinderen goed kunnen leren zwemmen, gehandicapten een plek krijgen en de wedstrijdzwemmers weer kunnen sporten.

Waarom PvdA?
Voor mij is de PvdA de partij die het meest de ruimte geeft om zich te kunnen ontplooien, met oog voor mensen, jongeren en ouderen, die een steun in de rug kunnen gebruiken bij het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt, het krijgen van woningen, toegang tot de gezondheidszorg. Én een partij die dat ook actief waar wil maken door bestuursverantwoordelijkheid te nemen.
Samen met de andere leden van de PvdA wil ik ervoor gaan dat in onze gemeente, samenhang en solidariteit voorop staan en er voorzieningen zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten sociaal, cultureel en sportief zoals in de dorpshuizen, bij verenigingen en sportvoorzieningen. Een zwembad in Wijk hoort daar ook bij!