Zoeken naar wat verbindt

7 februari 2018

De verkiezingsperiode is vol mooie beloften. Al met al maken de acht partijen, die meedingen om uw stem, Wijk nog weer een stukje mooier. Dat is niet cynisch bedoeld. Dit is precies hoe wij tegen de lokale politiek aankijken. Natuurlijk kunnen we met elkaar praten over de verschillen. We kunnen het hebben over waarom PvdA mooiere ideeën zou hebben dan bijvoorbeeld D66. Maar dat is niet waar het ons om gaat. Vanuit onze idealen zoeken wij de verbinding. Het gaat ons er niet om wat de verschillen maakt… het gaat ons erom hoe we de verschillen het beste kunnen benutten, zodat we het beste plan voor Wijk bij Duurstede krijgen.

Politiek geklets? Jazeker! Uiteindelijk gaat het om aanpakken, besluiten nemen en durven kiezen. Politiek gaat er nu juist over om de ander te overtuigen een keuze te maken. Wij durven te kiezen en overtuigen ook graag de andere partijen van onze keuzes. Wij hebben respect voor hun opvattingen en proberen onze keuzes dichter bij die opvattingen te brengen. Verbinden, op zoek gaan naar de overeenkomsten, die zorgen dat we de juiste dingen voor Wijk bij Duurstede doen.

En natuurlijk betekent dat niet, dat we alles maar goed vinden zolang er maar besloten wordt. Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Dat een besluit voortkomt uit solidariteit en begrip voor de ander. Dat een besluit begrip en respect uitstraalt en dat een besluit ook rekening houdt met ieders belangen. Wij willen de anderen graag overtuigen dat wij zorg willen die gaat om de mens, de vraag die er werkelijk ligt en wat dat met de omgeving doet. Lasten willen wij graag eerlijk verdelen, heel simpel: de sterkste schouders, de zwaarste lasten…

Dat is wat wij willen…. maar bovenal gaat het om wat u wil! Daarmee kunnen wij concreet aan het werk. Concrete wensen, acties en aandachtspunten. Hoe eenvoudig ook, gewoon ertoe doen. De anderen in de gemeenteraad ervan overtuigen dat het goed is om actie te ondernemen, besluiten te nemen, lef te hebben, te zorgen dat iedereen mee kan doen en niemand aan de kant staat.
Simpel: zorgen dat Wijk bij Duurstede een fijne plaats is en blijft om te wonen. Zeker van een verbonden samenleving die wat voor elkaar overheeft. Zeker zijn van een gelukkige toekomst in Wijk bij Duurstede!