Aandacht voor fietsers, voetgangers en andere kwetsbare deelnemers

16 maart 2018

Zeker van een veilige leefomgeving;

“Het verkeer houdt niet van ons”, kregen we in een gesprek te horen.

 

Fietsers en voetgangers houden van de stad en met veel plezier wonen ze in Wijk bij Duurstede. Blij met alle voorzieningen en aandacht die er voor de inwoners is. Alleen voor hen als fietser, overstekend met een rollator of kinderwagen of bestuurder van een scootmobiel kan er nog wel wat verbeterd worden.

 

Ze noemen bekende probleemplekken: Zandweg/Steenstraat, Dorpsstraat Cothen. Daar zijn al uitgewerkte plannen voor. De autoluwe markt belooft ook heel toegankelijk te worden voor hen.  Over een fietspad naar de Gravenbol wordt al stevig onderhandeld, maar het duurt lang voordat het uitgevoerd wordt.

Langs toegangs-, rond- en 50 km-wegen, is de fietser ondergeschikt aan het autoverkeer en dat levert onpraktische situaties op: opeens oversteken en dan over 100m weer terug oversteken, vreemde bochten, etc.

Bij inritten die trottoirs  kruisen, zoals bij AH, vergeet menig automobilist dat er voetgangers lopen. Oversteekplaatsen zijn op onoverzichtelijke plaatsen, voorrang op zebra’s wordt niet altijd gegeven,  30 km wordt vaak niet nageleefd en de trottoirs staan vol met obstakels.

 

In ons programma pleiten we  voor verkeersveiligheid,  vooral voor fietsers en kwetsbare verkeersdeelnemers, in de kernen en de binnenstad. Goede, snelle fietspaden voor woon-werkverkeer en fietsroutes door de natuurgebieden. Opnieuw het convenant, voor toegankelijke, lege  stoepen, dat onze vorige burgemeester afsloot met de winkeliers,  promoten.  Handhaven in de 30km zones.

We blijven graag de gemeente met maar 1 stoplicht. Daarvoor moeten we de stad veilig houden door:

  1. blijvend  rekening  houden met de veiligheid van voetgangers, fietsers, rolstoelers, bestuurders van een scootmobiel, etc.
  2. regelmatig inventariseren en verbeteren van knelpunten gemeld door  burgers.
  3. regelmatig een  intensieve  campagne voor het  naleven van snelheidsvoorschriften in de bebouwde kom.

Zo hoeven we niet méér  stoplichten te plaatsen om onze kwetsbare weggebruikers te beschermen.  Op de Zandweg zijn de stoplichten nu zeer nuttig.