Samenleving aan het roer

4 februari 2018

Er is de loop van de jaren heel wat veranderd in de rol van de overheid. Eerst hadden we de verzorgingsstaat, waarin de overheid vooral de regels stelde en de zorg voor de handhaving daarvan had. Met een houding dat de overheid wel wist wat goed was voor de burger en die kregen dan ook de naam “onderdanen” en “ga maar rustig slapen: Er wordt voor u gezorgd.”

Langzamerhand (en in hoog tempo in de afgelopen jaren) verschoven zaken naar de gemeente die  een spin in het web werd van kennis, beleid en uitvoering. De burger werd een consument van alle diensten en voorzieningen. De rechten en belangen ervan werden vastgelegd in de geautomatiseerde basisregistratie. Met een sfeer van “U mag ook wel meepraten.”

Na 2008 zijn veel overheidsdiensten verder gedecentraliseerd en omdat burgers direct en van dichtbij kunnen meekijken hoe zaken in hun gemeente worden georganiseerd, kan de rol van de gemeente steeds meer ontwikkelen naar die van regisseur en wordt hij de duurzame rentmeester van de lokale samenleving. De burger wordt uitgedaagd om “mee aan het roer te staan” en mee te bepalen hoe de woon-werk- en leefomgeving eruit komt te zien.

Een mooi recent voorbeeld hebben we in Wijk bij Duurstede gezien bij het gelopen proces van de herinrichting van de Markt. Veel inwoners, betrokkenen en belanghebbenden hebben meegepraat met dit plan.

Hier liggen voor de nieuwe volksvertegenwoordigers prachtige kansen om de wensen, initiatieven en behoeften van de inwoners van onze gemeente te bundelen en ervoor te gaan om facilitering voor elkaar te krijgen. We moeten erop toezien dat de Raad, burgemeester, wethouders en de ambtelijke organisatie betrouwbare leveranciers worden van alles wat we van waarde vinden voor ons allemaal.

PvdA Wijk bij Duurstede werkt hier samen met u aan. Ons verkiezingsprogramma straalt  deze werkwijze uit. We  starten vanuit onze sociale visie en het uitgangspunt dat er voor iedereen een plek is en dat iedereen mee moet kunnen doen op allerlei gebied. We starten vanuit de inwoners en luisteren naar de zorgen, wensen, verlangens en ideeën.  Onze Rode Spreekkamer zal daarom de komende tijd op veel plekken te zien en te bezoeken zijn en dat houdt niet op na de verkiezingen.

 

Ik wil wat delen voor het programma

Op deze pagina kunt u uw suggesties en inbreng voor ons programma achterlaten...
  • Geef hier een korte beschrijving van uw suggestie: waar maakt u zich zorgen om, wat wilt u ons meegeven, wat kunt/wilt u bijdragen?
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.