In gesprek met de kiezer

26 februari 2018

Met onze “huiskamer” stonden wij deze tweede keer in winkelcentrum De Madelinushof. We stonden er op woensdag en de zaterdag ervoor waren Jumbo en Mitra weer geopend na de plofkraak. Tussen de gebouwen, in de zon hebben we heel wat mensen gesproken. Ons thema voor deze keer was:

“Zeker zijn van een gelukkige toekomst in Wijk bij Duurstede!”

Veel van wat mensen noemden hebben we al in ons programma voor ’18-’22 staan. In de matrix van vandaag staan nieuwe wensen, vragen en zorgen ingedeeld in steeds de vier kolommen: wat is de vraag, wat is de gewenste situatie en hoe en met wie willen we die bereiken. U vindt de nieuwe matrix door op de knop “Doe mee” te drukken. Hieronder leest u een verslagje van wat wij nog meer van u hoorde. Dat is dus niet in de matrix terecht gekomen. Een enkele keer noemde u iets dat niet bij onze partij hoort. Als de PvdA oplossingen zoekt, dan zal zij altijd “De sterkste schouders, dragen de zwaarste lasten” hanteren en een OZB is een manier om een voorziening naar draagkracht te betalen. Een andere keer meldt u ons iets wat misschien in u geval zo uitpakte, maar waar evaluaties en onderzoeken een andere kant laten zien. Wij zullen zeker de vinger aan de pols houden, maar een sterk Loket Wijk, waar u een luisterend oor vindt is ons streven en, eerlijk gezegd ook onze ervaring.

We hadden een leuk gesprek over sneeuw in de Binnenstad. Moeten er daar ook sneeuwschuivers komen. Dat zal geld kosten en er is dus een afweging te maken. Bovendien is onze Binnenstad ook wel heel feeëriek in die sneeuw. En dan kom je snel bij: “Iedereen z’n straatje schoon!

Met een ander kwamen we te spreken over de soms onmogelijke routes die je met een rolstoel moet bewandelen. Stoepen mogen niet geblokkeerd worden en daar zijn al regels voor.

Ook botsen sommigen met regelgeving die in hun ogen vaak te streng is. Bijvoorbeeld, je wilt een parkeerkaart voor invalide aanvragen en dan hebben we criteria afgesproken om niet een wildgroei aan parkeervergunningen te krijgen.

We zijn natùùrlijk bovenal voor veiligheid.

Een aantal items is al in gang gezet of hebben een plek op de vergadering voor de geemteraad, zoals de verbetering voor de kruising Zandweg/Steenstraat.

Dank u wel voor de fijne gesprekken.