Groenstructuurplan: klaar voor de toekomst!

17 oktober 2018

Op 16 oktober werd een, daar waren alle fracties het over eens, een heel mooi plan gepresenteerd. Zowel de inhoudelijke planning als de beoogde manier van uitvoering. Door de bezuinigingen op het onderhoud van de openbare ruimte, hadden veel inwoners de afgelopen jaren sterk het idee, dat de kwaliteit van de openbare ruimte echt onvoldoende was. Het plan was ooit nooit de buitenruimte in zo’n toestand te laten komen. Een kleine voldoende was toch wel de ondergrens.

Ook toen wij ons programma voor deze periode schreven, gaven veel inwoners die wij spraken, ook aan dat het met het openbaar groen, paden en wegen echt wel veel beter kan. De PvdA (nu aanwezig op de tribune), was dan ook heel blij om in het plan te lezen dat de balans tussen groen en water veel beter wordt gemaakt (hoger niveau krijgt).

De afgelopen jaren zijn er ook veel bomen weggehaald. Eerder haalden wij ook bij u op, dat er toch wel bomen terug moeten komen voor die bomen die zijn weggehaald. Wij zijn blij vast te stellen dat dit ook de aandacht van de raad heeft en dat zij aandacht hebben gevraagd bij het college om de hoeveelheid bomengroen weer enigszins te laten toenemen in Wijk bij Duurstede.

Het bomenbeleidsplan dat al enkele jaren geleden gemaakt is had als basis dat voor iedere boom die werd weggehaald er een nieuwe moest worden teruggeplaatst. Wij weten dat dit de afgelopen jaren niet altijd is gelukt, maar wat ons betreft blijft dat de minimale ambitie.

Daarnaast vinden wij dat bij bouwplannen wel moet worden uitgegaan van het aanwezige groen, zodat je gelijk met een groene woonomgeving kunt beginnen, in plaats van compleet nieuwe aanwas.

Onze complimenten aan iedereen die aan dit plan heeft meegwerkt, in het bijzonder ook de VNMW.