Duizend nieuwe woningen; waar en waarom?

20 maart 2018

In gesprek met de kiezer bereikte ons de vraag: waarom eigenlijk 1.000 woningen in De Geer en bijvoorbeeld niet op de Middelweg. Moet die mooie groenstrook/het buitengebied nu wel opgaan aan woningbouw?

Dat is een mooie vraag met een best wel complex antwoord. Allereerst is het natuurlijk de vraag of Wijk bij Duurstede 1.000 woningen nodig heeft? Wat de PvdA betreft is dat heel erg nodig. Niet alleen verdunnen gezinnen steeds meer. Ook hebben we nog altijd een nijpend tekort aan woningen, krijgen we het met de huidige hoeveelheid woningen niet voor elkaar om mensen door de laten schuiven naar passende woningen en willen we graag het aantal inwoners in Wijk bij Duurstede op peil te houden. Als is het maar, om het voorzieningenniveau op dit niveau te kunnen houden.

De hoeveelheid locaties in de stad zelf is nog zeer beperkt. Daar kunnen we nog best wat woningen maken, maar die plaatsen zijn snel op en leveren ons misschien nog 100 woningen, waarschijnlijk ook tegen hoge prijzen. Daarnaast ook niet wenselijk omdat de hoeveelheid groen (en daarmee dus de mogelijkheid om vocht via de bodem af te voeren) al sterk is afgenomen in de afgelopen jaren. We moeten het ‘stadsgroen’ nu dus ook niet verder laten teruglopen, omdat die groenbuffers juist ook nodig zijn om regenwater op te vangen.

Nu de vraag waarom dan de Geer uitbreiden. Het zou ook niet onze eerste optie zijn. Deskundigen hebben ons echter uitgelegd dat om meerdere redenen de Middelweg een minder aantrekkelijk gebied is om de hoeveelheid woningen te bouwen, die wij voor ogen hebben. Die redenen zijn op hoofdlijnen:

  • Het is daar niet makkelijk mogelijk dusdanig infrastructurele aanpassingen te doen (zowel richting Hordenweg als richting Lekdijk/Molenvliet) om de verkeersdruk die ontstaat op te vangen op het omliggende wegennet.
  • Een aantal specialisten heeft voorts berekend dat 1.000 woningen (wat het benodigde aantal voor Wijk bij Duurstede is – leg ik zo verder uit) daar waarschijnlijk niet goed gaat passen. Zeer waarschijnlijk halen we daar maar 500-600 woningen.
  • Diezelfde specialisten hebben ook aangegeven dat de grondprijs daar nog wel eens onevenredig hoog kan worden, omdat wellicht extra grondwerk nodig, om te kunnen bouwen.
  • Vanuit de ondernemers op Broekweg is geduid dat er een aantal hele mooie kansen voor het oprapen liggen, als een grote woningbouwlocatie bij De Geer wordt gezocht.

Ook de Geer III brengt nog uitdagingen met zich mee. Zo en zo is een deel van de grond nu niet van de gemeente en ook hier liggen nog wel vraagstukken rondom ontsluiting. Er liggen echter ook kansen:

  • Uitgangspunt voor de PvdA is dat we landbouw (wat het grootste deel van de plangrond is), inwisselen voor duurzame woningbouw. Daarbij moet zo groen mogelijk worden gebouwd, inclusief voldoende groenbuffers
  • Gezien de geringe afstand tot Broekweg is er een kans om een weg naar Broekweg te maken, waardoor al het vrachtverkeer niet meer over de huidige Romeinenbaan loopt. Daarmee wordt ten eerste het industrieterrein beter bereikbaar en de overlast van vrachtauto’s teruggebracht.
  • Als het meezit leidt een dergelijke projectontwikkeling ook tot de middelen om de rotonde bij de ingang van de Geer veiliger te maken (dus komend vanaf Cothen) en dan voor fietsers een veiligere overgang te maken
  • Daarmee ontstaat wat mij betreft ook de mogelijkheid om de huidige Romeinenbaan een 50 weg te maken en de strook van romeinenbaan tot aan boomgaard/kleine ros tot een mooie groenstrook te maken.

En dan ten laatste: woningen realiseren (en we hebben er de komende jaren echt wel 120/150 per jaar nodig – ook bevestigd door de provincie) is noodzakelijk. Wij willen wel voorwaarden stellen omtrent duurzame bouw, mate waarin er groen in de nieuwe wijk wordt aangebracht en daar bovenop extra groen.