17 maart 2018

Druk met…

We doen dan misschien niet meer mee in de raad, maar wij willen er wel toe blijven doen. Op dit moment verdiepen wij ons onder andere in:

  • Begroting 2019 e.v.
  • Tekorten in de jeugdzorg/het sociaal domein
  • Vervolg plannen zandwinning Bosscherwaarden
  • Groenstructuur en duurzaamheid

In de komende periode zullen wij uitgebreidere artikelen plaatsen op onze website over onze beeldvorming bij bovenstaande en ook wat volgens ons volgende stappen/acties zijn.