8 juli 2014, Gemeentehuis Wijk bij Duurstede | Gemeentehuis Wijk bij Duurstede

Raadsvergadering m.b.t. de kadernota

Het tijdstip van deze raadsvergadering is nog onderwerp van gesprek: normaliter starten de raadsvergaderingen m.b.t. Kadernota en Programmabegroting om 16.00 uur. Omdat de Kadernota dit jaar vanwege de verkiezingen en latere start qua nieuw college wat anders loopt, is er een kans dat de raadsvergadering pas ’s avonds start. De agendacommissie buigt zich hier nog nader over, zodra de voorbespreking van 10 juni is geweest en er nog nadere informatie vanuit het college beschikbaar is (zie ook het raadsvoorstel m.b.t. de Kadernota waarin wordt aangegeven dat de ‘vereiste investeringen voortkomend uit het coalitieakkoord zijn in deze kadernota nog niet vertaald in het financiële beeld. Deze analyse vindt op dit moment plaats. We zullen u hierover bij de vaststelling van de kadernota op 8 juli samen met de dan bekende doorrekening van de meicirculaire separaat over informeren.’).

 

Klik op de foto van de raadszaal in de kolom hiernaast om het exacte tijdstip te vernemen.