29 september 2014, om 19:15 | Gemeentehuis Veenendaal (raadszaal)

discussie-avond 29 september 2014

 

Programma voor de informatie-, discussieavond over de decentralisatiewetten richting gemeenten:

Datum:         maandag 29 september 2014

Locatie:       Gemeentehuis Veenendaal ( raadszaal)

 

19:15                         Inloop.

 

19:30                        Opening door Albert Doelwijt (fractievoorzitter).

 

19:35                        Introductie door Jos Schilte.

 

19:45                        De PvdA-kamerleden John Kerstens (participatiewet), Otwin van Dijk (WMO), Loes Ypma (jeugdzorg) en Grace Tanamal                                   (vrijwilligerswerk   en Mantelzorg) geven een toelichting op de uitvoering van de nieuwe wetten.

 

20:45           Pauze.

 

21:00            Discussie. U wordt volop in de gelegenheid gesteld om hier

uw vragen te stellen.

 

21:45           Afsluiting door Jos Schilte

 

22:00           Einde.