4 april 2014, om 11:00

De Bakens verzetten, discussie over rapport commissie Melkert

Op 4 april 2014 komt Trude Maas praten over het rapport

“De Bakens Verzetten” van commissie Melkert

Belangstellende partijgenoten zijn van harte uitgenodigd

deel te nemen aan de discussie met Trude Maas

Deze bijeenkomst vindt plaats in het

Provinciehuis

vrijdag, 4 april 2014

van 10.00 tot 11.30 uur

Archiemedeslaan 6

3584 BA Utrecht

U kunt zich opgeven bij de secretaris van

Gewestelijke Adviesgroep Ouderenbeleid – Utrecht (GAO-U)

Toos Menke-van Zwol

Tel.: 0294 23 36 35 (na 12.00 uur)

of

via de mail

menke-van-zwol_3@zonnet.nl

Zij zal u dan ook melden in welke zaal de bijeenkomst

plaats zal vinden.

Graag tot 4 april a.s. in het Provinciehuis!