20 februari, van 19:30 tot 22:30 | Huis van de gemeente

Avond van de raad/raadsvergadering

Met deze link komt u bij de agenda en vergaderstukken voor deze vergadering.

https://wijkbijduurstede.notubiz.nl/vergadering/474082/Avond%20van%20de%20Raad%20%20%20%20%20%20%20%20%2020-02-2018

In principe is de vorige avond van de raad de laatste inhoudelijke vergadering geweest.

Toch vinden we in deze vergadering toch een motie van Tijmen Baas, fractievoorzitter PvdA. In deze motie verzoekt hij de volgende raad een stevige bodemplaat onder Theater “Calypso” te leggen: de gemeente zit hier duidelijk voor een dubbeltje op de eerste rang. Gelijktijdig ziet u onze inspanning om 1000 vrienden voor Calypso te werven. Zie onze Facebook en website.

Verder hebben we de voorbespreking “burgerparticipatie” doorgeleid naar debat in de raad. Inmiddels ligt er een motie van D’66 die bijna mede in te dienen is. We willen wel een aanpassing in de tekst. Zo niet, dan ligt ook op dit onderwerp een verzoek aan de nieuwe raad klaar middels een motie van Tijmen Baas, fractie PvdA